понеділок, 29 лютого 2016 р.

Тиждень іноземної мови

Урок-презентація у 3 класі
Тема уроку: Мої улюблені страви
Цілі уроку:
Практична: 1) ознайомити учнів з назвами деяких продуктів харчування (hot dog, sandwich, pizza, sausage, hamburger, potato); 2) організувати тренування учнів у застосуванні нової лексики в мовленні на рівні фрази та понадфразової єдності.
Освітня: розширювати філологічний кругозір учнів шляхом ознайомлення з новою лексикою; розширювати загальний кругозір учнів: знайомити молодших школярів зі світом їх англомовних ровесників, їхніми їстівними звичками, правилами етикету під час відвідування кафе.
Розвиваюча: вдосконалювати якість слухового сприймання, розвивати фонематичний та інтонаційний слух учнів, здатність до імітації; вдосконалювати роботу пам’яті: збільшувати обсяг довготривалої пам’яті (лексичний запас учня), слухової короткочасної пам’яті, оперативної пам’яті (вибір мовних засобів), зорової пам’яті; розвивати мовленнєву реакцію, готовність до участі в спілкуванні; формувати культуру читання, письма, усного мовлення.
Виховна: виховувати розуміння важливості оволодіння англійською мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування; прищеплювати почуття поваги до народу-носія англійської мови та до британської національної культури; виховувати культуру спілкування, прийняту в сучасному цивілізованому світі.
Засоби навчання: підручник з англійської мови для 3 класу під редакцією О. Карп`юк; тематичні картки із зображенням продуктів харчування; презентація PowerPoint.


Хід уроку

I. Початок уроку
1. Організаційний момент
The pupils are taking their seats at their desks.
Teacher: Good morning, boys and girls!
Pupils: Good morning, teacher!
2. Фонетична розминка (фонетичне відпрацювання звуків [ʃ], [u:], [i:])
Repeat after me the following words. Mind your pronunciation. Let`s start:
[ʃ] she, shoe, fish, sugar
[u:] school, pool, soup
[i:] tea, please, meal
Учні повторюють слова за вчителем.
3. Мовленнєва розминка (декламування віршика «Who Likes What»)
Teacher: Repeat after me:
Some of us like brown bread,
Some of us like white,
Some of us eat a lot of meat,
Some don't think it's right.
Some of us like apples,
Some drink juice at night,
Some of us eat many sweets,
Some don't think it's right.
Учні повторюють за вчителем кожен рядок віршика, а потім всі разом його перекладають на українську.
4. Повідомлення задач та комунікативної перспективи уроку
Teacher: Сьогодні ми з вами вивчимо ще назви деяких продуктів харчування, щоб ви мали змогу розказати нашому англійському другу Білу про свої улюблені страви та ті продукти, які ви не полюбляєте. Також ми навчимося, як правильно поводити себе у кафе.

ІІ. Основна частина уроку
Задача 1. Ознайомлення учнів з назвами деяких продуктів харчування (hot dog, sandwich, pizza, sausage, hamburger, potato).
1. Постановка задачі, стимулювання потреби та інтересу: указання на сферу застосування нової лексики.
Teacher (тримає у руках лист від англійського друга Біла): у своєму листі Біл пише, що дуже полюбляє fast food. Вам відомо, що це таке?
Pupil1: Це їжа, яку можна придбати у Макдональдсі.
Teacher: Правильно. Біл дуже хоче дізнатися, чи подобається така їжа його українським друзям. Щоб відповісти Білові, нам перш за все треба з вами вивчити назву цих продуктів та фрази, які допоможуть висловити свої вподобання в їжі.
2. Введення нової лексики.
Teacher: Ці продукти вам знайомі. Треба лише навчитись правильно вимовляти їх англійською мовою. Look at the blackboard, please (слайди 1-6). Repeat after me: hot dog, sandwich, pizza, sausage, hamburger, potato.
Учні хором повторюють слова за вчителем.
3. Запис нових слів у транскрипції. (транскрипція нової лексики на дошці)
Teacher: Відкрийте свої словнички і запишіть нові слова з транскрипцією та перекладом.
Учні переписують у словнички слова з дошки.
4. Контроль в ігровій формі засвоєння семантики нової лексики. Виконання вправ на упізнання.
4.1Teacher: Зараз я буду називати слова. Якщо ви почуєте одне з тих слів, що ми записали в словнички, плесніть у долоні: school, pen, hot dog, cat, rabbit, sandwich, pizza, book, teacher, sausage, table, bed, hamburger, pencil, potato.
4.2 Teacher: Look at the blackboard, please (слайд 7). Ви бачите меню у Макдональдсі. Розташуйте букви у вірній послідовності та прочитайте слова.
Учні називають слова.
Динамічна пауза
 Let`s have a little fun. Repeat after me some exercises. Stand up, please. Are you ready? Let`s go:
I fly like a bird, I swim like a fish,
I leap like a kangaroo.
I trot like a horse, I run like a hare,
I climb like a snake, I skip like a girl,
I hop like a frog and then
I clap my hands high, I clap my hands low
And begin it all over again.
Учні повторюють слова та рухи за вчителем.
Задача 2. Організація тренування учнів у застосуванні нової лексики в мовленні на рівні фрази та понадфразової єдності.
1. Постановка завдання, виклик потреби та інтересу.
Teacher: Тепер нам треба навчитись розповідати про їжу, яка нам подобається, а яка – ні, щоб ми мали змогу відповісти на лист Біла.
2. Автоматизація дій учнів з новими лексичними одиницями на рівні фрази.
Teacher: Look at the blackboard, please (слайд 8). Ви бачите дві фрази. Перша: «I like…» - «мені подобається». Друга: «I don`t like…» - «мені не подобається».
Учні повторюють мовленнєві зразки за вчителем.
Teacher: Look at the blackboard, please (слайд 9). Розкажіть, що ви любите їсти на сніданок, а що – ні. Для цього використовуйте фрази «I like…for breakfast», «I don`t likefor breakfast» та назви продуктів, які ви бачите на дошці.
Pupil1: I like cereal, eggs and tea for breakfast. I don`t like toasts and coffee for breakfast.
Pupil 2: I like bread and butter and coffee for breakfast. I don`t like cereal and eggs for breakfast.
Pupil 3…
Teacher: Very good!  Я хочу дізнатися, про ваші вподобання на обід. Look at the blackboard, please (слайд 10). Використовуйте фрази «I like…for dinner», «I don`t likefor dinner». Але тепер вам треба пригадати назви продуктів за їхніми малюнками, які ви бачите на дошці.
Pupil1: I like soup, fish, salad and juice for dinner. I don`t like pizza and sausage for dinner.
Pupil 2: I like soup and pizza for dinner. I don`t like potato and sandwich for dinner.
Pupil 3…
Teacher: Well done! А тепер скажіть мені, що ви любите їсти на вечерю, а що – ні. Look at the blackboard, please (слайд 11). Використовуйте фрази «I like…for supper», «I don`t likefor supper» та продукти, які ви бачите на дошці.
Pupil 1: I like cheese, toasts and milk for supper. I don`t like eggs and hamburger for supper.
Pupil 2: I like fruit salad, jam and tea for supper. I don`t like cheese, toasts and milk for supper.
Pupil 3…
3. Самостійні висловлювання учнів на рівні понадфразової єдності з використанням нової лексики під час ігрової взаємодії в малих групах.
Teacher: Уявіть, що наш друг Біл запросив нас до Англії. Ви вирішили піти з ним до кафе. Давайте навчимося обирати страви з меню та спілкуватися з офіціантом. Спочатку ознайомимося з фразами, які знадобляться нам під час відвідування кафе. Look at the blackboard, please (слайд 12).
Учні повторюють мовленнєві зразки за вчителем та разом з ним перекладають їх на українську.
Teacher: Розбийтеся на групи по три учня. Двоє з вас будуть відвідувачами кафе, а третій – офіціантом. На дошці ви бачите меню, з якого вам треба обрати страви, та фрази, які ми тільки що вивчили (слайд 13).
Учні групами виходять до дошки та взаємодіють у заданій ситуації спілкування.

ІІІ. Заключна частина уроку.
1. Підбиття підсумків уроку.
Teacher: Сьогодні ми з вами вивчили назви продуктів, які ми з вами можемо замовити у Макдональдсі, навчилися розповідати про свої вподобання в їжі та вивчили правила поведінки у кафе.
2. Пояснення домашнього завдання.
Teacher: На наступний урок ви маєте повторити нові слова, які ми записали сьогодні у словнички.

3. Виставлення та коментування оцінок.

Тиждень іноземної мови

неділя, 27 грудня 2015 р.

Матеріали майстер класу

Клас: 9

Тема: Життя молоді
Цілі уроку: - розвивати навички читання та аудіювання;
-         навчити здійснювати усне спілкування за темою;
-         розвивати мовленєві здібності учнів;
-         практикувати учнів у вживанні часових часових форм у пасивному стані;
-         розвивати критичне мислення учнів;
-         формувати вміння працювати в парах; 
-         виховувати культуру спілкування;
-         прищеплювати прагнення мати власну життєву позицію;
-         виховувати інтерес до вивчення англійської мови.

Обладнання: роздатковий матеріал, "I am a student" (HO1), "Friends" (НО2), (HO3),  підручник, мультимедійна дошка, презентаційний матеріал з теми.

Хід уроку
І. Початок уроку
1.1 Привітання
Good morning my dear! Glad to see you. Take your seats and let's work.
1.2 Уведення в іншомовну атмосферу
Фонетичне опрацювання римування (HO1) (слайд 1)
I'm a student.
I'm a good student.
I'm a clever student.
I'm a talented student.
I’m a fantastic student.
I'm the most enthusiastic student.
I'm trying to be the  best student in the world. 

Бесіда з учнями за змістом римування.

1/What kind of pupil are you?
2/Do you like going to school?
3/Have many lessons do you have every day?
4/What is your favourite school subject?
5/Do you feel good at school?
6/Do you get tired after lessons?
7/What do you like and dislike about going to school?
8/Do students in your school wear uniforms?
9/What after-school clubs for teens are in your town/city?
10/What do you generally do after school each day?
11/What is your favourite TV program?


1.3 Повідомлення теми та мети уроку
Today we are going to speak about young people, their problems, dress, dreams, manners and tastes. (Слайд 2,3)

1.4 Перевірка домашнього завдання
Tell me please about teenagers life nowadays, about youth culture.

ІІ. Основна частина уроку.
Опрацювання лексичного матеріалу (слайд  4)
2.1 Читання
1.a.Please take card number 2 and read the text "Friends".After reading it you'll have to answer the following questions: (слайд 5)

1. What is the biggest problem facing today's teenagers?
2. Why do British parents think that taking drugs is the worst problem teenagers have?
3. Do young people rely on their friends to talk through any problems?
4. Are friends as important at   an older age as when one is young?
5. What does friendship give you?
6. What should a good friend be like?
7. How important are friends for you?

 Post-reading activities
1. Are friends more important than family for most young people?
2. Is it a waste  of time and money to be fashionable?
3. Do people's tastes in music have the most influence on how they look and behave?
4.Is it useful to make generalizations about young people?
5. What's your teachers' (parents') attitude towards what you wear on different occasions?
The minute of relax

  2. 2 Explaining grammar materials  (слайд 6)
(formation and using the Present Continuous Passive Voice)
 Work with the pupil's book. Ex.9 p. 72.
2. 3 Аудіювання
Listen to the text “My Friend”
So, what is the text about.
2. 4 Говоріння
Read, think and express your opinion.
Which of these viewpoints on fashion is closer to you? Why?
-         Fashion is my passion.
-         Clothes do not make the man, but…
-         I don't care what I wear.

5.Say what you like and don't like doing.
I like …
I hate…
My favourite leisure time activity is…
I don't enjoy…
I (really/very much) like/enjoy/love…
I (don't) like…
6. Young people say: "It isn't easy to be young". But we also remember Mothers Teresa's Message "Life is a dream, realize it. Life is a mystery, know it. Life is a wealth, keep it. Life is life, fight for it…".Оn the blackboard you can see seven proverbs. Try to match the beginning and the ending of these proverbs and I hope they will help you in your future life.
1. Don't cross your bridges                                a/ before you are hurt
2. Lost time is never                                       b/ before you come to them
3. Never put off till tomorrow                        c/ found again
4. Don't cry                                                     d/ good news
5. No news is                                                   e/ to a willing heart
6. Nothing is impossible                                  f/ what you can do today
7. None so blind as those                                 g/ who won't see

ІІІ. Заключна частина уроку

3.1. Підбиття підсумків уроку

3.2. Оцінювання учнів

3.3 Повідомлення домашнього завдання

Your home task is to write a composition "It is not easy to be young"

Thank you very much. The lesson is over. Good bye
Додаток 1I'm a student.

I'm a good student.

I'm a clever student.

I'm a talented student.

I’m a fantastic student.

I'm the most enthusiastic student.

I'm trying to be the  best student in the world. 
Read the text and ask different types of questions to the text
Friends

What do you think is the biggest problem facing today's teenagers? Most British parents would guess that it's drugs, but they are wrong.
Interesting feelings have come out of a survey conducted by Get Connected, a telephone helpline for young people. They talked to 510 young people between the ages of fifteen and nineteen and also to their parents. They have found that parents are so worried about their children getting mixed up with drugs that they fail to see that the main causes of anxiety for most young people are relationships, especially those with friends. Nothing, it seems, can be worse than falling out with your best friends.
A spokesperson from Get Connected said that young people rely on their friends to talk through any problems they may have. If they fall out with their friends, then there is no one, and this can seriously affect their men­tal health. The message is, therefore: it is your friends who keep you sane. People today rely less and less on large family groups, and more and more on friends. Another survey in the USA has found that young people today have larger groups of friends than was the case twenty or thirty years ago. Having a close group of people to depend on seems more attractive and more secure than one exclusive relationship with one other person, which can be devastat­ing if it goes wrong. In fact, students at Bristol University in England said recently that couples are a thing of the past.Read the text and ask different types of questions to the text

Friends

What do you think is the biggest problem facing today's teenagers? Most British parents would guess that it's drugs, but they are wrong.
Interesting feelings have come out of a survey conducted by Get Connected, a telephone helpline for young people. They talked to 510 young people between the ages of fifteen and nineteen and also to their parents. They have found that parents are so worried about their children getting mixed up with drugs that they fail to see that the main causes of anxiety for most young people are relationships, especially those with friends. Nothing, it seems, can be worse than falling out with your best friends.
A spokesperson from Get Connected said that young people rely on their friends to talk through any problems they may have. If they fall out with their friends, then there is no one, and this can seriously affect their men­tal health. The message is, therefore: it is your friends who keep you sane. People today rely less and less on large family groups, and more and more on friends. Another survey in the USA has found that young people today have larger groups of friends than was the case twenty or thirty years ago. Having a close group of people to depend on seems more attractive and more secure than one exclusive relationship with one other person, which can be devastat­ing if it goes wrong. In fact, students at Bristol University in England said recently that couples are a thing of the past.
                Додаток 31. Are friends more important than family for most young people?

2. Is it a waste  of time and money to be fashionable?

3. Do people's tastes in music have the most influence on how they look and behave?

4.Is it useful to make generalizations about young people?